Posts by Marcus Olsen

NY INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Varodd svømmeklubb avholder sitt årsmøte: Mandag 25. mai 19.30 (Utsatt pga Covid 19)   Sted:Lovisenlund slole (personalrommet)  NB! Meld fra på forhånd om du kommer!   Saksliste: Åpning og konstituering valg av møteleder valg av referent valg av to medlemmer til underskriving av protokollen   Årsberetning for 2019   Regnskap for 2019 revisorberetning for 2019   Innkomne forslag Styret fremmer forslag om at alle trenere, ledere, instruktører, alle med verv i klubben og alle foreldre...