Dato

12 des 2020

Tid

Hele dagen

AQ klubbkamp 2- 2020

AQ Klubbkamp Lørdag 12. des. Kl. 07.00-10.00  (Denne gjelder kun for A,B, C, D og E gruppa )

AQ klubbkamp 2- 2020

Det inviteres til approbert stevne AQ klubbkamp for lisensierte svømmere fra 2011 til senior som er medlem i svømmeklubbene tilknyttet Aquarama i Kristiansand. Det forutsettes at man har inngangsbånd til AQ. Klubbene har selv ansvar for inngang for sine svømmere.

AQ klubbkamp arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet avholdes i 6 baner på 25 meters bane. Stevnet arrangeres på treningstid følgende lørdager (klubbene frigir 1 bane hver til arrangementet).

Tidspunkt: Lørdag 12. desember, stevnestart kl. 07.30 – avsluttes innen 10.00

 

Innsvøm: Det blir innsvøm fra kl. 07.00, svømmerne varmer opp klubbvis i egne baner.

 

Svømmere kan delta på inntil 2 øvelser hver pr stevne. Arrangør har mulighet til å stryke øvelser for å holde seg innenfor tidskjema (10.00). Stevneledelsen og overdommer kan begrense antall heat av hensyn til tidsrammen. Heatoppsett med veiledende tidsskjema vil bli sendt klubbene i forkant av stevnet.

 

Det er ingen premiering i øvelsene og ingen startkontigent. Deltakende klubber må stille med dommere og funksjonærer til stevnet. Alt gjennomføres som en dugnad mellom klubbene i AQ. Event. kostnader deles med 1/3 pr klubb.

Smittevern: Stevnet arrangeres innenfor samme svømmekrets og treningsmiljø. Gjeldende regler for gjennomføring av idrettsarrangement vil bli overhold. Det forutsettes at klubbene har egen smittevernansvarlig som sørger for lister på deltakere i den enkelte klubb, samt legger til rette for godt smittevern.

Det er ikke tillatt med publikum på arrangementet, og klubbene bes begrense antall trenere som er tilstede. Det skal praktiseres god håndhygiene og avstand, særlig ift garderober og dusj. Dersom svømmer har luftveissymptomer eller er i karantene så skal denne ikke delta på stevnet.

Stevnekontakt pr klubb:

VSLK: Caroline Thorstensen: caroline@vslk.no, 47634234

Varodd: Karina Lande, karinalande@outlook.com, 416 65 855

KSA: Bente Rist, bentezel@gmail.com, 48991698

Denne gjelder kun for A,B, C, D og E gruppa.  Forutsetter at man har lisens! 

FRIST: Fredag 4.Desember

påmeldingen er stengt!

Comments are closed.