Kategori

Dato

26 mar 2020

Tid

7:00 pm - 8:00 pm

Årsmøte i Varoddd svømmeklubb 26 Mars 2020

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Varodd svømmeklubb avholder sitt årsmøte:

Torsdag 26.mars 19.00

Sted: Møterom i Aquarama, 3.etg

 

Saksliste:

 

 • Åpning og konstituering
 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

 

 • Årsberetning for 2019

 

 • Regnskap for 2019
 • revisorberetning for 2019

 

 • Innkomne forslag
 • Styret fremmer forslag om at alle trenere, ledere, instruktører, alle med verv i klubben og alle foreldre som er støttemedlem, betaler kr 100 i medlemsavgift

 

 • Budsjett for 2020

 

 • Valg av styre m/vara. 2. Valg av ungdomsrepresentanter i styret. Ungdommene har fremmet Andreas Cruickshank og Hanna Hovda Kristensen som representanter. 3. Valg av valgkomite. Randi Andersen og Tine Kristiansen stiller til gjenvalg.

 

 • Valg av revisor.

 

Forslag til saker sendes til: (Silje Ringsbu: Silje.ringsbu@kristiansand.kommune.no, 92659627 eller Karina Lande: karinalande@outlook.com, 41665855.)

Forslag til valgkomiteen sendes til: (Randi Andersen 41929295 eller Tine Kristiansen 40407676. ) Frist for saker til årsmøtet er 2 uker før møtet.

 

Velkommen!

Med hilsen Varodd svømmeklubb

Comments are closed.