Kategori

Dato

25 mai 2020

Tid

7:30 pm - 11:00 pm

NY INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Varodd svømmeklubb avholder sitt årsmøte:

Mandag 25. mai 19.30

(Utsatt pga Covid 19)

 

Sted: Det vil enten foregå i Google meet (Da vil det komme en kode/link til møtet her på facebook og på hjemmesiden) eller i AQ (Hvis det er mulig å avholde normale møter denne datoen) Vi holder dere oppdatert. Ta gjerne kontakt med leder hvis dere vil sikre at dere får koden direkte tilsendt i messsenger/melding.

 

Saksliste:

 • Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

 

 • Årsberetning for 2019

 

 • Regnskap for 2019
  • revisorberetning for 2019

 

 • Innkomne forslag
  • Styret fremmer forslag om at alle trenere, ledere, instruktører, alle med verv i klubben og alle foreldre som er støttemedlem, betaler kr 100 i medlemsavgift

 

 • Budsjett for 2020
 • Covid 19 og foreløpig arbeid i klubben vedr dette.

 

 • Valg av styre m/vara. 2. Valg av ungdomsrepresentanter i styret. Ungdommene har fremmet Andreas Cruickshank og Hanna Hovda Kristensen som representanter. 3. Valg av valgkomite. Randi Andersen og Tine Kristiansen stiller til gjenvalg.

 

 • Valg av revisor.

 

Leder: Silje Ringsbu

 

Velkommen!

Med hilsen Varodd svømmeklubb

 

Comments are closed.