Oppstart svømming i AQ uke 24

Gledelig nyhet å melde!!

Fra mandag 8. juni kan vi starte opp igjen i AQ. Dette gjelder A, B og C

Vi følger vanlige treningstider uke 24 og 25  Kommer tilbake til sommertider.

NB! NB!

  • inngang via garasje annlegget
  • hold 1 m avstand
  • Følgende rutiner skal overholdes:
    ▪ Alle har selv ansvar for at man er frisk når man kommer på Aquarama. Det betyr at man IKKE skal gå på trening i AQ dersom man er syk, eller ikke er i «form».
    ▪ Avstandsregelen på minst 1 meter må overholdes til enhver tid, dette gjelder også i garderober og dusj. Det er makskapasitet på 10 stykker i damedusjen til enhver tid, og 8 stykker i herredusjen til enhver tid.▪ Alle skal dusje naken og benytte såpe før de går i bassenget.
    ▪ Følg ellers generelle råd for håndvask og generell hygiene, og følg de til enhver tids gjeldende retningslinjene og rådene gitt av Folkehelseinstituttet.
  • Det jobbes fortsatt med vedlikehold i anlegget frem til åpning for alle den 15.juni, og mye av det visuelle tas denne uka. De forsikrer om at anlegget er godt renholdt og vasket, selv om vi vil oppleve at arbeid fortsatt pågår. De håper på forståelse for dette, og skal ha anlegget skinnende klart til full åpning den 15.