Grunnet høyt smittetrykk tar vi juleferie med umiddelbar virkning for alle grupper med unntak

for A-gruppa. Disse vil få videre informasjon via Facebook / Messenger.