INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Varodd svømmeklubb avholder sitt årsmøte:

 

Torsdag 7.mars 2019 kl.17.30-19.00

 

Sted: Møterom i Aquarama, 2.etg

 

Saksliste:

 

 1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning for 2018

3. Regnskap for 2018

 • revisorberetning for 2018

4. Innkomne forslag

   • Medlemsavgift for vanlige svømmere økes fra 100 til 300 kr
   • Kontingent for kursdeltakere økes fra 50 til 100 kr
   • Endring på prosentandel som svømmere skal dekke selv øker fra 50% til 55%

 

5. Budsjett for 2019

6. Valg av styre m/vara

7. Valg av revisor

 

Forslag til saker sendes til:

Silje Ringsbu, Tlf 926 59 627, mail: siljelonseth@hotmail.com  Frist 21. februar

Karina Lande, Tlf 416 65 855, mail: karinalande@outlook.com Frist 21. februar

 

Forslag til valgkomiteen sendes til:

Tine Herland Kristensen, Tlf 404 07 676, mail: tine@tineove.com  Frist 21. februar

Randi Andersen, Tlf. 419 29 295 Frist 21. februar

 

Velkommen!

Med hilsen Varodd svømmeklubb