Stevner / leir

Aquarama Open

Sammen med VSLK arrangerer Varodd svømmeklubb Aquarama Open hvert år i slutten av mai/begynnelsen av juni. Første år  vi arrangerte det var i 2013 og det vokste fort til å bli det største svømmestevne i hele kongeriket. Det er et stevne hvor alle øvelsene er på langbane (50 m). Vi har opparbeidet oss mye erfaring i å arrangere stevnet og det styrker samarbeidet mellom klubben vår og VSLK. Stevnet gir oss som klubb gode inntekter og er en av hovedinntektskildene våre. Det er viktig at alle bidrar med stor dugnadsinnsats den helga hvor stevnet arrangeres. Det styrker oss som klubb økonomisk, men også på det sosiale område. Det yrer av liv hele helga med foreldre på bassengkanten som dommere, tidtakere, «vaktmestere» og «kokker» mens våre unge håpefulle gjør sitt aller beste i bassenget.

Porsgrunn
Varodd har tradisjon for å reise til Porsgrunn på stevne en gang i halvåret. Vi overnatter på en skole i gangavstand til svømmehallen. Klubben legger stor vekt på at det skal være et godt sosialt og inkluderende miljø. Det serveres mat til alle måltider, og det legges opp til fellesmåltider så vel som måltider tilpasses den enkeltes konkurransetider i svømmehallen. Det kan være greit å ha med seg litt lommepenger for det finnes en butikk i nærheten. Vi har ikke et eksakt beløp på lommepenger, men regner med at hver svømmer, sammen med sine foresatte, kan finne ut av en grei avtale på dette selv. Egen pakkeliste og informasjon ift avreise, navn på ledere osv vil alltid bli sendt til de påmeldte i god tid før avreise. Merk: det er trengs at foreldre blir med som ledere på disse turene. Det er naturlig at det er foreldre til de yngste svømmerne som tar denne jobben.

Treningsleir i Løkken
Vinterstid pleier Varodd dra på treningsleir til Løkken idrettssenter. Løkken ligger 35 km fra Hirtshals og idrettssenteret tilbyr blant annet svømmehall (25 meters basseng), flerbrukshall, oppholdsrom og hostel med overnattingsmulighet. På denne treningsleiren deltar A og B gruppa samt de fra C gruppa som er komfortable med å reise uten foreldre på tur. Merk, det er mulig for foreldre å bli med på turen som ledere. Det er naturlig at det er foreldre til de yngste svømmerne som tar denne jobben; jamfør retningslinjer for stevner, tur og leir. Det er et ønske fra trenergruppa at inntaket av godteri og brus holdes på et lavt nivå; dette gjelder forøvrigt for alle turer og leiere i regi av Varodd. Det er fint om svømmerne kan ha med f eks energibarer, sjokomelk, smoothie, nøtter eller frukt til mellommåltider. Hovedaktiviteten på Løkken treningsleir er selvsagt svømmetrening, men også andre sosiale tiltak får plass, f eks quiz-kveld og kanskje en tur til Action House. I tillegg til god trening er alle turer og leirer viktig for å bygge fellesskap og samhold i klubben, derfor oppfordres alle svømmere, i aktuell alder, til å bli med!

Familieleir i Løkken

I høstferien har Varodd tradisjon for å dra til det samme idrettssenter i Løkken for familieleir siste del av uke 40. Da reiser gjerne svømmere, ledere og trenere ned et par dager før foreldre og søsken kommer. Også har er det solide treninger, gøye fellesaktiviteter, morsomme stafetter i bassenget for alle som vil være med, gode fellesmåltider, tur til Action House med mer som står på programmet. Dette er en fin anledning for svømmere og foreldre til å bli godt kjent med andre medlemmer av klubben. Prisen på en slik familieleir variere noe og vil bli kunngjort i god tid før turen.

Generell info om treningsleir i Spania -( NM oppkjøring)
Varodd svømmeklubb har tradisjon for å reise til Spania på treningsleir hvert år. Stort sett går turen til Torremolinos i Sør-Spania, vest for Málaga, omkring første uken av skolens sommerferie. Leirens lengde kan variere noe, men oftest er den på 10 dager. Det er svømmere som er aktive konkurranse svømmere på A og B gruppene og som er vant til å trene minst 4 ganger pr uke i vann, som kan reise på denne treningsleiren. Du kan være med på turen fra det året du fyller 14 år. En treningsleir består av mye trening, (flere økter pr dag), men også sosiale aktiviteter som bytur og fridag på stranden. Man bor på hotell og stort sett all trening foregår utendørs. Det er alltid foreldre med som ledere i tillegg til trenere som tar seg av det sportslige. Det er kostbart å delta på treningsleir i Spania. Erfaringsmessig ligge prislappen på omkring 7000- 9000 kr (men dette er en pris med forbehold). Merk at prisen kan variere fra år til år avhengig av pris på fly, hotell og baneleie. Det må påberegnes noe ekstra dugnadsarbeid i forkant av turen. Påmelding til Spania-turen skjer i god tid før avreise; sannsynligvis 6-8 måneder før. Det avholdes et foreldremøte noen uker før avreise hvor ting som trivselsregler for turen, lommepenger osv. blir tatt opp.