Priser & fordeler

Priser & fordeler

Vi har avtale med Klubben.no bruk koden: var26 gir 20% på fullpris varer.

 

Priser og avgifter 2024

Medlemsavgift:  kr 300,-

Støttemedlem/styre/trenere/instruktører: kr 100,-

Treningsavgift: kr 1000,- (halvårlig)

Startavgift konkurranse/ forsikring:  kr 600,-

Startavgift konkurranse for svømmere fra 9-12 år: kr 200,-

Stevneavgifter og eventuell overnatting kommer i tillegg. Varodd SK dekker 45 % av svømmernes utgifter til stevnedeltagelse.

Vi har prinsippet alle skal med. Så vi har støtteordninger. Ikke nøl med å ta kontakt (Karina, 41665855, karinalande@outlook.com)