Aktivitetsregler

Aktivitetsregler

Alle som representerer Varodd må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser. Retningslinjene gjelder ved alle treningssamlinger og konkurranser der Varodd er representert.

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i Varodds regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiseleder kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseleder og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

 

Generelle trivselsregler

«I Varodd svømmeklubb ønsker vi at alle svømmere skal føle seg sett, godt ivaretatt og trygge. Alle skal kjenne at de er like mye verdt! Det er nulltoleranse for mobbing eller andre fysiske tilnærmelser som virker krenkende for den andre. Vi skal heie på hverandre, løfte hverandre opp og bygge et godt fellesskap og et inkluderende og raust miljø. De eldste er klar over at de er forbilder for de yngre! Vi skal ha en positiv holdning og vise respekt for trenerne, dommerne og alle andre rundt oss, samt for gjeldende regler for reiser til stevner og treningsleirer.

«Sammen er det vi som er Varodd – sammen skal vi gjøre hverandre bedre»

Utøvere

 • Vi har ansvar for å skape god stemming og være hyggelig med hverandre.
 • Vi hører på og viser respekt for trenere og reiseledere. Utøvere har ansvar for å holde avtaler som blir gjort og møte presis til avtalte tidspunkt for trening og måltider. (Detaljert plan vil være tilgjengelig når vi er på leir.)
 • Alle har ansvar for å skape et godt miljø. Det betyr også et ansvar for å passe på at ingen blir utestengt eller mobbet. Hvis en utøver ser at noen blir utestengt eller mobbet, rapporterer dette til trener/reiseleder umiddelbart. Her har de eldste et spesielt ansvar.
 • Vi er høflige og har respekt for både personell og gjester på overnattingsted og i bassenget.
 • Utøver er selv ansvarlig for å yte sitt beste under trening og stevne og det forventes at de tar restitusjon på alvor i forhold til mat og søvn. (Minimum 8-9 timer søvn).
 • Reiseleder bestemmer når det skal være innetid for kvelden; etter det skal ingen forlate rom/sovesal.
 • Vi går sammen med noen til og fra trening/svømmehall. Ingen går i utgangspunktet alene, men evt. unntak avtales med reiseleder.
 • All annen aktivitet utenfor området meldes fra om til reiseleder, dette gjelder uavhengig av svømmerens alder. Hva som regnes som områdets grenser avklares med reiseleder i hvert enkelt tilfelle.
 • Alle har ansvar for orden og trivsel på rommene. Det skal holdes ryddig i forhold til tøy og personlig utstyr. Ledere kontrollerer rommene hver kveld.
 • Totalt forbud mot alkohol og andre rusmidler (inkl. røyk og snus) fra avreise til hjemkomst. Det er heller ikke tillatt å oppholde seg sammen med utøvere fra andre klubber som har drukket/drikker alkohol.
 • Konsekvensene av brudd på disse reglene kan bli hjemsendelse på egen regning.

Foreldre

 • På reiser innenlands skal alle barn under fylte 10 år i inneværende år ha med foresatt dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret.
 • På reiser til utlandet skal alle barn under fylte 13 år i inneværende år ha med foresatt. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret.
 • Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om sykdommer, allergier og medisinering som utøvere trenger hjelp til. Dette skal leveres skriftlig før turens start.
 • Alle foreldre som deltar på reisen har ansvar for å sette seg inn i de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med reiseleder og trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne. Klubben informerer om at foreldre som er med på turer vil bli tildelt oppgaver under stevnet som matansvarlig, vakt, innvarsler,  «plasteransvarlig» og generell omsorgsperson. Alle foreldre som deltar på reisen, skal bistå reiselederen med dens oppgaver.

Vedtatt i styremøte november 2019