Kontakt oss

"Ring en svømmemamma"

Randi
Andersen
41929295

Funksjonærer

Karina Lande
Oppmann / styremedlem
416 65855 / karinalande@outlook.com

Svømmeskole

Ellen Bjorvand
Ansvarlig for svømmekurs
kurs@varoddsk.no

Gruppe A

John Yngvar Syvertsen
Trener
416 97213 / syver@ansgarskolen.no
Kjell Bue
Trener
:-)

Gruppe B

Lasse J. Johansen
Trener
466 37270 / ljj0606@live.no

Gruppe C1

Lasse J. Johansen
Trener
466 37270 / ljj0606@live.no
Øyvind Vedå
Trener
997 17700
Jan Henrik Andresen
Trener
415 07036 / jha@jha6.no

Gruppe C2

Maja Rypestøl
Trener
0000
Hanna Børve Seim
Trener
40542591

Voksen gruppe (vanntilvenning)

Ann Karin Horni
Trener
915 41557 / ak.horni@gmail.com

Styret

Frank Nergård
Styrets leder
franknergard7@gmail.com
Dag Sverre Jølstad
Nestleder
99553393 / dag.sverre.jolstad@kristiansand.kommune.no
Karina Lande
Styremedlem
416 65855 / karinalande@outlook.com
Vegard Håland
Styremedlem
post@vegardhaaland.no
Kjetil Eskedahl
Styremedlem
boxvalley@gmail.com
Kirsti Vedå
Styremedlem
kirsti@veda.as
Sondre S. Haugen
Styremedlem, ungdomsgruppa
sondre.s.haugen@gmail.com
Knut Danielsen
Varamedlem
knut.danielsen@gmail.com
Nancy Paulsen
Varamedlem
nany@mellomstor.no