Kontakt oss

"Ring en svømmemamma"

Randi
Andersen
41929295

Funksjonærer

Karina Lande
Oppmann / styremedlem
416 65855 / karinalande@outlook.com

Svømmeskole

Ellen Bjorvand
Ansvarlig for svømmekurs
kurs@varoddsk.no

Gruppe A

John Yngvar Syvertsen
Trener
416 97213 / syver@ansgarskolen.no
Kathrine Geheb
Trener
900 12045 / katgeheb@gmail.com
Georg G. Danielsen
Trener
0000000

Gruppe B

Lasse J. Johansen
Trener
466 37270 / ljj0606@live.no
Kjell Bue
Trener
952 08940 / kjbu1@vaf.no
Maja Rypestøl
Trener
466 38672 / majasofierypestol@gmail.com

Gruppe C

Lasse J. Johansen
Trener
466 37270 / ljj0606@live.no
Øyvind Vedå
Trener
997 17700

Gruppe D

Jan Henrik Andresen
Trener
415 07036 / jha@jha6.no

Gruppe E

Ann Karin Horni
Trener
915 41557 / ak.horni@gmail.com

Gruppe F

Øyvind Knag
Trener
906 89681 / oyvind.knag@asplanviak.no
Helene Torbjørnsen
Trener
948 65990 / helene_lisa@hotmail.com

Voksen gruppe (vanntilvenning)

Ann Karin Horni
Trener
915 41557 / ak.horni@gmail.com

Styret

Frank Nergård
Styrets leder
franknergard7@gmail.com
Dag Sverre Jølstad
Nestleder
99553393 / dag.sverre.jolstad@kristiansand.kommune.no
Karina Lande
Styremedlem
416 65855 / karinalande@outlook.com
Vegard Håland
Styremedlem
post@vegardhaaland.no
Kjetil Eskedahl
Styremedlem
boxvalley@gmail.com
Kirsti Vedå
Styremedlem
kirsti@veda.as
Sondre S. Haugen
Styremedlem, ungdomsgruppa
sondre.s.haugen@gmail.com
Knut Danielsen
Varamedlem
knut.danielsen@gmail.com
Nancy Paulsen
Varamedlem
nany@mellomstor.no