Kontakt oss

"Ring en svømmemamma"

Randi
Andersen
41929295

Funksjonærer

Karina Lande
Oppmann
416 65855 / karinalande@outlook.com

Svømmeskole

Ellen Bjorvand
Ansvarlig for svømmekurs
kurs@varoddsk.no

Gruppe A

John Yngvar Syvertsen
Trener
416 97213 / syver@ansgarskolen.no
Kathrine Geheb
Trener
900 12045 / katgeheb@gmail.com

Gruppe B

Tine Herland Kristiansen
Trener
404 07676 / tine@tineove.com
Gerd Inger Egset
Trener
951 44 722 / gi.egset@gmail.com
Kjell Bue
Trener
952 08940 / kjbu1@vaf.no
Maja Rypestøl
Trener
466 38672 / majasofierypestol@gmail.com

Gruppe C

Lasse J. Johansen
Trener
466 37270 / ljj0606@live.no
Øyvind Vedå
Trener
997 17700

Gruppe D

Jan Henrik Andresen
Trener
415 07036 / jha@jha6.no
Øyvind Knag
Trener
906 89681 / oyvind.knag@asplanviak.no

Gruppe E

Ann Karin Horni
Trener
915 41557 / ak.horni@gmail.com
Hilde Vatne
Trener
951 45516 / hkljos_238@hotmail.com

Gruppe F

Øyvind Knag
Trener
906 89681 / oyvind.knag@asplanviak.no
Helene Torbjørnsen
Trener
948 65990 / helene_lisa@hotmail.com

Voksen gruppe (vanntilvenning)

Ann Karin Horni
Trener
915 41557 / ak.horni@gmail.com

Styret

Dag Sverre Jølstad
Styrets leder
99553393 / dag.sverre.jolstad@kristiansand.kommune.no
Åsmund A. Erøy
Nestleder, sponsoransvarlig
99097733 / aasmund@eroyoptikk.no
Ragnhild Jensen
Styremedlem, økonomiansvarlig
90569492 / ragnhild.jensen@elkem.no
Vegard Håland
Styremedlem
post@vegardhaaland.no
Birgitta Kersten
Styremedlem
birker4@gmail.com
Frank Nergård
Styremedlem
franknergard7@gmail.com
Kjetil Eskedahl
Styremedlem
boxvalley@gmail.com
Sander Jølstad
Styremedlem, ungdomsgruppa