Om klubben

Klubbens historie

Varodd svømmeklubb ble stiftet i 1967. Den er nå en livskraftig, levende og veldrevet liten klubb med utspring i et svømmebasseng på Haumyrheia på Søm i Kristiansand. Det har vært opp og nedturer på veien, men genuint engasjement, stå – på vilje og et hjerte som banker for at alle barn og ungdom som ønsker det skal oppleve mestring i vannet, har dratt klubben opp og frem.

På 80-tallet var det stor aktivitet i Varodd og mange rekorder ble satt. Klubben ble ledende og «alle så til Varodd». På slutten av 1980-tallet fantes det tre svømmeklubber i byen: Vågsbygd SLK, KSK og Varodd. Disse tre laget en allianseklubb, Kristiansand svømmeallianse, som skulle ta imot de beste svømmerne fra de tre «moderklubbene» når de var nådd et visst nivå. Svømming var en stor idrett i byen på den tiden. De beste svømmerne gikk over til KSA. Store deler av de tre klubbenes økonomiske ressurser fulgte disse svømmerne og ble dermed sluset inn i KSA, noe som etter hvert gav utfordringer for driften av Varodd. Varodd slet også med rekrutteringen og ingen nye svømmere ble med i klubben. Varodd ble mer eller mindre lagt ned. VSLK klarte seg. KSK gikk etter hvert inn i KSA.

Men Varodd ville på banen igjen og fant tilbake til grunntanken som hadde vært der da klubben ble startet. Vi spurte oss selv hva som var viktig for klubben, og hvilke verdier klubben skulle identifiseres med. Verdier som raushet, inkludering, og en «alle skal få bli med og bli sett» holdning ble på nytt våre viktigste holdepunkt og styreredskaper. Elitesatsingen fra 80-tallet ble lagt bort. «Nye» Varodd ble det derfor delt inn i treningsgrupper etter alderstrinn fremfor ferdigheter. Klubben klarte å mobilisere og fikk med flere svømmere. Det ble etter hvert en hel gjeng, en sterk og levende klubb som i dag har 250 medlemmer og engasjerer mange svømmeglade barn gjennom satsing på svømmekurs. Noen av våre svømmere synes det er såpass gøy at de satser mot toppen, og klubben har de siste årene formet svømmere som har tatt medaljer i NM og satser videre mot OL deltakelse. Vi er stolte over at vår bevisste satsning på bredde og trivsel har brakt frem svømmere på toppnivå.

 

Våre verdier

Fellesskapet og tilhørighet er helt sentralt for oss. Svømmerne skal ha det sosialt og gøy på trening. Garderobetid er en viktig del av dette. Det er viktig å ha noen å svømme sammen med, det er viktig å være en del av gruppa

Varodd ønsker Å SE alle svømmerne! Opplever du at din svømmer ikke trives i klubben og ikke føler seg inkluder, gi beskjed til treneren. Det er viktig at treneren får vite slike ting for å kunne gjøre noe med det.

 

Dugnad

Varodd er en dugnadsklubb. Mange voksne legger ned utallige timer i frivillig arbeid for klubben. Det er til tider krevende, men vi vil påstå at også gir enormt mye tilbake! Det er viktig at alle foreldre og foresatte tenke at «dette gjør vi sammen» og bidrar på den måten de kan. Noen kan være trenere, andre medlemmer i styret eller ledere på turer. Og så må ALLE belage seg på at under stevnet Aquarama Open må absolutt alle trø til da dette er klubbens årlige store dugnadsløft!