Politiattest

Politiattester Varodd Svømmeklubb

Trenere, medlemmer av styret og foreldre som deltar som reiseledere på arrangementer i regi av Varodd Svømmeklubb skal fremvise politiattest. Politiattestene skal fornyes minimum hvert 5. år.

Det enkleste er å søke om politiattest på nett. Dette kan gjøres på siden https://attest.politi.no/web/

Angi følgende kategori og formål:

Sammen med søknaden må du legge ved bekreftelse på formål. Dersom du er under 18 år må også foresatt skrive under på denne bekreftelsen. Du kan laste ned mal for bekreftelse her

Attesten vil enten bli sendt til din digitale postkasse eller til din folkeregistrerte adresse. Denne skal vises frem til politiattestansvarlig, Vegard Ø. Haaland.

Du kan lese mer om ordningen på: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Vegard Ø. Haaland på 40454145, eller post@vegardhaaland.no