Oppstartsleir til Danmark går av staben mandag 8. – fredag 12. august

Dette er en fin sjanse for de yngre svømmerne å bli kjent på kryss og tvers. Pris for turen 1850 kr Dette er en fastsatt pris.

Til alle klubbene i Agder svømmekrets:
Endelig kan vi invitere til kretsleirer i uke 32 – i Danmark! Etter to år med Covid-19, og få
treffpunkter, håper vi klubbene legger til rette for å bli med på leiren – og oppfordrer sine
svømmere til deltakelse. Leiren i år blir i Hirtshals. Det blir også en dagstur til Fårup

Målsetning med leiren:
Satsingen til kretsen om å kvalifisere flest mulig svømmere til LÅMØ står fast. Et viktig element i
denne satsingen er felles oppstartleir for alle kretsens LÅMØ kandidater. Det er viktig å komme i
gang etter ferien, og første stevne er allerede tidlig i september.
Oppstartleiren vil legges opp med utgangspunkt at alle svømmere kommer fra en lang ferie – dvs
at det blir lagt vekt på teknikk, drill og andre øvelser mer enn å svømme langt. Også det sosiale
elementet vektlegges ved at svømmerne skal bli godt kjent på tvers av klubber.
Deltakelse:

Aldersgruppe: 2007 – 2012
Trenere/leder bør vurdere om svømmer har tilstrekkelig treningsbakgrunn for å delta på leiren.
Foreldre må også ta en runde på om svømmere takler å dra på leir i 5 dager.
Øvre aldersgrense er ikke absolutt. Deltakelse for eldre svømmere kan vurderes, dersom ønskelig.

Info om leiren i Hirtshals (25m basseng):
Svømmere fra 2007 – 2012 inviteres til leir i Hirtshals 08.08.22 til 12.08.22
Hovedtrener : er ikke satt ennå
Dersom klubbene har trenere/ledere som ønsker å være med, meld inn dette inn til Karina som bringer det videre.
Avreise fra Kr.sand mandag 08.08.15 kl.0800 (oppmøte senest kl.0700) med ferje.
Hjemkomst Kr.sand fredag 12.08.14 kl. 1530. Avreise kl12.15 fra Hirtshals
Prisen for leiren blir for varodd svømmere låst på 1850 kr som inkluderer ferje, buffet på båten, buss, fem overnattinger
inkludert sengetøy, full pensjon, dvs. 3 måltider om dagen, to økter trening daglig i 2×2 timer.
Det blir også en dagstur til Fårup som er inkludert.
Det er reservert totalt 60 plasser på leiren. Vi ber om at klubbene overholder fristene, slik at vi
kan få justert endelig antall så snart som mulig

 

Det som er fastsatt er Karina Lande Kretsen/Varodd og Caroline Thorstensen Kretsen/VSLK som er med på turen.

 

Lurer dere på noe ikke nøl med å ta kontakt!

 

Kort frist!

16 mai

Leiren er dessverre full!

Varodd fikk med 8 svømmere 🙂