Agder Svømmekrets inviterer til oppstartsleir –  Sverige 5. – 9. August

Til alle klubbene i Agder svømmekrets:
Agder svømmekrets inviterer alle Agderklubber til kretsleir i uke 32 – i Sverige!
Denne leiren var virkelig en suksess i fjor. Vi håper klubbene legger til rette for at svømmerne kan
bli med på leiren – og oppfordrer sine svømmere til deltakelse. Leiren i år blir i Trollhättan, og det
vil også bli dagstur til Liseberg!
Agder svømmekrets stiller med ledere, men vi er avhengig av at klubber sender med trenere.

Målsetning med leiren:
Satsingen til kretsen om å kvalifisere flest mulig svømmere til LÅMØ står fast. Et viktig element i
denne satsingen er felles oppstartleir for kretsens LÅMØ kandidater. Det er viktig å komme i gang
etter ferien, og første stevne er allerede tidlig i september.
Oppstartleiren vil legges opp med utgangspunkt i at alle svømmere kommer fra en lang ferie – dvs
at det blir lagt vekt på teknikk, drill og andre øvelser mer enn å svømme langt og hardt. Også det
sosiale elementet vektlegges ved at svømmerne skal bli godt kjent på tvers av klubber.

Deltakelse:
Aldersgruppe: 2013 og eldre
Trenere/leder bør vurdere om svømmer har tilstrekkelig treningsbakgrunn for å delta på leiren.
Foreldre må også ta en vurdering på om svømmere håndterer å dra på leir aleine i 5 dager.

Kostnader:
6800kr Dette er prisen ut til klubbene. (Da har kretsen dekket 500kr pr person)
Klubbene selv avgjør hvor mye de dekker av denne prisen, og hva egenandel til svømmer blir.
Leiren inkluderer busstransport tur/retur Kristiansand – Sandefjord, båtreise, buffet på båten, buss
til stedet, trening i basseng, full pensjon og dagstur til Liseberg.
Leiren varer i fem dager – fra mandag 5. august til fredag 9. august.

Varodd har satt egenandelen for turen til 3000 kr

NB! Påmelding er BINDENDE!

OBS! Dersom svømmer ikke har gyldig pass eller id, må fullmakt skrives til Karina Lande.
Ta eventuelt kontakt – karinalande@outlook.com

frist: 17. mars

Fullbooket