Oppstartsleir i uke 32. Mandag 7. aug – fredag 11. august 2023

Til alle klubbene i Agder svømmekrets:
Agder svømmekrets inviterer alle Agderklubber til kretsleir i uke 32 – i Danmark!
Denne leiren var virkelig en suksess i fjor. Vi håper klubbene legger til rette for at svømmerne kan
bli med på leiren – og oppfordrer sine svømmere til deltakelse. Leiren i år blir i Løkken, og det vil
også i år bli dagstur til Fårup

 

Målsetning med leiren:
Satsingen til kretsen om å kvalifisere flest mulig svømmere til LÅMØ står fast. Et viktig element i
denne satsingen er felles oppstartleir for alle kretsens LÅMØ kandidater. Det er viktig å komme i
gang etter ferien, og første stevne er allerede tidlig i september.
Oppstartleiren vil legges opp med utgangspunkt i at alle svømmere kommer fra en lang ferie – dvs
at det blir lagt vekt på teknikk, drill og andre øvelser mer enn å svømme langt og hardt. Også det
sosiale elementet vektlegges ved at svømmerne skal bli godt kjent på tvers av klubber.
Deltakelse:
Aldersgruppe: 2006 – 2013
Trenere/leder bør vurdere om svømmer har tilstrekkelig treningsbakgrunn for å delta på leiren.
Foreldre må også ta en vurdering på om svømmere takler å dra på leir aleine i 5 dager.

Kretsen står ansvarlig for å finne trenere og ledere. Er det noen søm ønsker å være med som leder eller trener ta kontakt!

Det er maks grense på 90 svømmere så vi kjører førstemann til mølla prinsippet 😉

Reiser med morgen båten og retur ettermiddagsbåten. Tider kommer seinere.

 

Disse er med for å holde orden på leira 😉

Karina Lande, Agder Svømmekrets /varodd

Caroline Torstensen, Agder Svømmekrets / VSLK

Inger Marie Johannessen Agder Svømmekrets / Lillesand

 

Så vil du bidra ikke nøl med å melde interesse, Vi trenger trenere og flere ledere 🙂

 

PRIS: 2500kr

Bindende påmelding!!

Frist: 26. april

 

OBS! Dersom svømmer ikke har gyldig pass eller id, må fullmakt skrives til Karina Lande.
Ta eventuelt kontakt – karinalande@outlook.com